ФРУД

За учители

Провеждаме обучения за педагози в следните области:

  • Техники за работа със съвременните деца
  • Взаимоотношения училище-семейство
  • Професионален стрес и съхраняване на учителя
  • Щадяща сетивата среда. Среда за израстване.
  • Хармония с децата. Нужди на децата.
  • Ново! Преподаване на добродетели с адаптирани разработени уроци през български корен