ФРУД

За родители

Представяне в съпоставителен план на Валдорфска педагогика, Монтесори педагогика, Озарена педагогика, Слънчева педагогика, Синергетическа педагогика, Демократично образование, Сугестопедия.
 
 
 

Валдорфска педагогика

Демократично образование

Монтесори педагогика

Озарена педагогика

Синергетическа педагогика

Слънчева педагогика

Сугестопедия

Ярки представители на хуманната педагогика: Френе. Амонашвили. Сухомлински.

Плакроуз

Изследователски подход в образованието

Педагогически принципи, взаимствани от музиката

Родителски кооператив – създаване и организация

 

 

Ако желаете да ви добавим в мейл листата ни и да получавате веднъж на три месеца информация от нас за предстоящи събития, курсове и дейности, ни изпратете мейл със Subject: За родители  на Presentation1

 
 
Имаме нужда от активен координатор и администратор, които да поддържа комуникацията с родители, доброволци и учители. Може да ни подкрепите със средства за да реализираме каузата си:

Фондация Родители Учители Деца – ФРУД

IBAN BG 74 RZBB 9155 100 392 8176 
BIC RZBBBGSF
Банка Райфайзен банк