Камелия Данкова

Камелия Данкова – дългогодишен музикален педагог, композитор, художествен ръководител на ВС „Индиго“, прераснало във“Войс Академи“. Интересът свързан със себепознанието и умението да обичаме себе си я провокира да завърши магистърска програма “Артистично-психо социални практики“ към НБУ. Убедена е,че само човек, който познава и приема себе си може да бъде полезен на децата. Затова не спира в стремежа си за израстване-обучителни програми по Ненасилствена комуникация, добродетели, редица семинари в системата Шулверк на Карл Орф, музикотерапия, “Готини родители“, духовни школи и др. Вярва в потенциала и силата на децата и в отговорността на родители и учители за пълноценно му осъществяване.