ФРУД

Проекти

Бележки – Как да направим класна стая?

 Особено подходящи за хора с пари, без педагогически познания и/или деца, но с искрено желание децата да са добре. Тези бележки са много ценни за родители, които ще подготвят стая за детето си. NB: Част от снимките са взети от интернет. Тъй като текстът е сбор от бележки има още работа по окончателното му оформление. Класна стая тема […]

Добродетели – обучение за обучители

Обучаваме учители, родители, аниматори… работещи с деца от 6 до 12 години как се преподават добродетели. Повече информация и записване за предстоящите курсове има на официалната страница на инициативата. Видео за смисъла от това начинание – Как се програмира човешкото съзнание – навици, ценности, добродетели.  Курсът за обучители по добродетели е разработен от Любов Миронова […]

От образ към символ. Азбука. (обновен на 17.11.2015)

Буква е символ, с който се изразява звук. Възможно е няколко букви да изразяват един звук или няколко звука да са обединени в една буква. За да се свърже звука с изображението му (буква) е добре да има преход от визуален образ към стилизиран символ. Азбуката по-долу е проект, над който Любов Миронова работи вече близо […]

Форум Хармония с децата 2015 – Творци на хуманна педагогика

На 18 и 19 април 2015 г. в гр. София се проведе Форум Хармония с децата – Творци на хуманна педагогика. Над 20 лектори представиха възможностите за образование на деца.

Готини родители / Cool parents

Проведохме в продължение на 13 месеца училище за родители с теми: 28 Юни 2014 – Комуникация родител –дете 5 юли 2014 – Комуникация родител –дете 28 Септември 2014 – Комуникация родител – дете (най-важното) 5 Октомври 2014 – Комуникация родител – дете от 0 до 2 години 19 Октомври 2014 – Комуникация родител – дете […]

Материали – Озарена педагогика

Материалите са предоставени от Любов Миронова. кратко представяне на Озарената педагогика.   Озарената педагогика е създадена във връзка с децата, който се раждат последните години и техните специфични нужди. Тя е подходяща за всички видове съвременни деца и родители. Целта ѝ е да е един мост между сегашната стандартизирана образователна система и педагогики, специализирани за родители […]

Материали – Валдорфска педагогика

Материалите са предоставени от Кристина Димова. Какво представлява Валдорфската педагогика? http://zlatno-zrantse.bg/archives/173    Валдорфска педагогика http://www.za-decata.com/polezno/ot_pedagoga/220   Въведение във Валдорфската педагогика http://www.aobg.org/index.php?ln=1&id=168   Радиоенциклопедия „Реформаторската педагогика”: Рудолф Щайнер и Валдорфското училище – свобода и природосъобразност http://bnr.bg/hristobotev/post/100402496   Блог на Фейландия Страница за приключението, наречено Валдорфска педагогика у дома http://feylandia777.blogspot.com/ https://www.facebook.com/feylandia777   Линкове към книги, които е […]

Материали – Монтесори педагогика

Материалите са предоставени от Диана Манова и Росица Кунева: Кратко видео за живота на едно дете в Монтесори учебно заведение http://www.howwemontessori.com/how-we-montessori/2016/03/a-day-in-montessori-five-of-the-best-videos.html    Монтесори Терапия: https://www.facebook.com/montessoritherapykuneva?ref=ts&fref=ts http://www.autism-bg.info/ http://www.pumpelina.eu/    Обучителни центрове за преподаватели и асистенти: http://ami-global.org/training/centres Семинари за родители в София: http://www.montessori-bulgaria.com/page-system-subpage-news-lang-bg.html https://www.facebook.com/groups/AtHomewithMontessori/?fref=ts – У дома по метода на Мария Монтесори     Монтесори учебни заведения […]

Материали – Демократично образование

Материалите са предоставени от Деница Илчева: кратко представянена Демократичното образование. www.odo.bg http://www.napraviuchilishte.org/wp-content/uploads/2015/03/15.03.09-MODEL.pdf http://www.eudec.org/ https://www.youtube.com/watch?v=BlECircdLGs   линкове към книги, които е ценно родителите и учителите да прочетат във връзка Демократичното образование Джон Холт – “Как децата учат” Яков Хехт – “Демократичното образование” Александър Нийл, „Съмърхил – възпитание чрез свобода“ Murray Rothbard, Education Free and Compulsory /en/ Carl Roger, […]

Материали – Слънчева педагогика

Материали предоставени от Слав Славов: Слънчевата педагогика като система Слънчевата педагогика представлява система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на философска /теоретична/ и практическа част. Идеите на слънчевата педагогика са почерпени от Учението на Учителя Петър Дънов и в продължение на повече от 90 години са прилагани от много педагози в […]

Материали – Сугестопедия

Материалите са предоставени от Веселина Дамаскова: Какво е сугестопедия? Сугестопедията е педагогическа система.  В България тя е използвана след обявяване на резултатите относно влиянието й върху здравословното състояние на обучаващите се, съгласно заповед № 6705 на Министъра на народното здраве и Министъра на НП. В периода от 1972 до 1984 година общо 1500 деца в […]

Материали – Синергетическа педагогика

Материалите са предоставени от проф. Яна Мерджанова: Ресурси и средища в духа и за синергетическа педагогика: Линкове за книги и ресурси: www.store.bg   Иля Пригожин, Герман Хакен, Масару Ибука, Яна Мерджанова, Георги Иванов, Моника Богданова www.korb.ru/prigojin www.nslatinski.org www.booksintprint.bg/Publikation/Яна%20Мерджанова www.booksintprint.bg/Publikation/Моника%20Богданова www.alexandria.org.ua    www.twirpx.com www.helikon.bg/author/Яна www.wishbox.org/Patevoditel.pdf www.book.store.bg/c/p-pc/id-3272/knigi-ot-iana-merdzhanova.html www.book.store.bg/c/p-pc/id-3272/knigi-ot-monika-bogdanova.html Средища: Академични: www.uni-sofia.bg – сайт на Факултета по педагогика – Следдипломни […]

Материали – Хуманна педагогика

Материалите са предоставени от проф.Емилия Василева: Хуманната педагогика(хуманистичното направление в педагогиката) е методологична основа върху която се изгражда образователният процес – в неговата цялост: възпитание и обучение. Всички прогресивни педагогически идеи са проникнати от идеите на хуманната педагогика.   Няколко основни постулата определят изходната позиция в работата с учениците:    – Ученикът е ценност;   […]

Материали – Изследователски подход в образованието

Материалите са предоставени от Тони Чехларова:   Виртуалeн училищен кабинет по математика http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/   Състезание „Математика с компютър” http://vivacognita.org/_/viva-math   Състезание „Тема на месеца“ http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/   Проект Mascil http://www.math.bas.bg/omi/mascil/resources.html   Конференция „Динамична математика в образованието“ http://www.math.bas.bg/omi/dmo/   Национален семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование“ http://www.math.bas.bg/omi/nso/   Кендеров, П. Иновации в математическото образование: европейските проекти […]

ФРУД осъществява дейност в обществена полза и има следните цели:

• трансформация на сегашния образователен модел;
• създаване и непрекъснато усъвършенстване на устойчив модел за образование и хармония с децата;
• мултиплициране на този модел по света;
• популяризиране и подкрепяне на отделни каузи, свързани с тези цели.

Средствата, чрез които постига тези цели, са:

• обучение на деца, родители и учители;
• намиране и адаптиране на световни добри практики в образованието;
• информиране относно възможностите за образование;
• провеждане на срещи с цел обединяване на хора и идеи в служба на изброените цели;
• създаване и устойчиво управление на училище еталон, осигуряващо среда за получаване на опит и предаване на мъдрост – място на изобилие – сред водещите в света;
• създаване на колеж за учители и родителство;
• създаване на комплекс за деца, родители и учители, виртуална база човеколюбиво знание, както и здравен и културен център;