ФРУД

Материали – Сугестопедия

Материалите са предоставени от Веселина Дамаскова:

Какво е сугестопедия?

 • Сугестопедията е педагогическа система.  В България тя е използвана след обявяване на резултатите относно влиянието й върху здравословното състояние на обучаващите се, съгласно заповед № 6705 на Министъра на народното здраве и Министъра на НП. В периода от 1972 до 1984 година общо 1500 деца в 15 училища са обучавани по сугестопедичен метод. От съществено значение е да се разкрие, че този процес по никакъв начин не използва механизми, свързани с хипнотично внушение, невролингвистично програмиране (NLP),  нито е „Суперлърнинг”, или различни сънни методи, при които съзнанието не е критично и будно, не се използват специални касети със записи,  визуализация или ръководени фантазии. Сугестологията, в частност приложението и в образователна среда-сугестопедията, е наука за освобождаване на резервните човешки възможности. Освобождаването става  в разума/ума на самото дете, а не е ръководено от учителя-сугестопед.
 • Какво споделя авторът на системата може да видите тук:
 • http://vimeo.com/47946056

 

С какво е уникален този метод?

 • В основата на педагогическата система стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация. Тяхното разкриване, спомага за многократно по-бързото и ефективно учене. Едновременно с това се запазва психическото здраве на учениците. Стимулира се творческо развитие. Всеки един момент от процеса на обучение е съобразен със законите и използването на златната пропорция. Защото при нарушаване на тези пропорции настъпва умора и демотивация за учебна дейност. Системата е уникална и с непрекъснатото вплитане на класическото изкуство и естетиката в учебната дейност.
 • Повече за принципите в сугестопедията може да видите в следното видео:
 • http://www.youtube.com/watch?v=JuULRW2Q7gE

 

Кой е създателят на сугестопедията?

 • Георги Лозанов е български учен, психиатър и психотерапевт, който от средата на 50-те години започва да търси безопасни пътища за разкриване на скритите резерви на човешкия мозък/ум. На основата на своите експериментални опити и теоретични проучвания слага началото на науката сугестология.
 • Лозанов, Г.,  Сугестопедия-десугестивно обучение, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2005
 • Лозанов, Г., Сугестопедията в началното училище//С у г е с т о л о г и я  и  с у г е с т о п е д и я, Бюлетин на Научноизследователския институт по сугестология при МНП, №21 1975, с. 1-14
 • „The Journal of the Society for Accelerative learning and Teaching”, USA,Volume 3, Number 3, Fall, 1978, p. 211   и др.

Призната ли е тази система?

 • Сугестопедичната педагогическа система е утвърдена  от ЮНЕСКО като най-добра образователна методика. Това става през 1978 г. когато в България пристигат 25 експерти от различни страни, които да разучат и оценят метода сугестопедия, разработен от проф. д-р Георги Лозанов. В резултат, ЮНЕСКО признава и препоръчва образователна система сугестопедия за разпространение в целия свят. В това може да се уверите на следния адрес:
 • http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?catno=43398&set=4E1EDE95_1_380&gp=1&lin=1&ll=1
 • Приет още тогава, методът е използван и до днес в редица страни: Австрия, САЩ, Русия,  Унгария, Франция и др.
 • Отзвук в различни медии може да откриете на следните адреси:
 • http://www.moreto.net/events.php?n=182777  https://www.youtube.com/watch?v=1fn4ZShROfY
 • http://www.otblizo.bg/index.php/video…
 • http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet7…
 • progresivno

Къде се прилага сугестопедична педагогическа система?

Лектори

Веселина Дамаскова

Галерия