ФРУД

Материали – Слънчева педагогика

Материали предоставени от Слав Славов:

Слънчевата педагогика като система

Слънчевата педагогика представлява система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на философска /теоретична/ и практическа част. Идеите на слънчевата педагогика са почерпени от Учението на Учителя Петър Дънов и в продължение на повече от 90 години са прилагани от много педагози в различни градове и училища на страната. Същността на слънчевата педагогика е особено добре представена в книгата на Боян Боев „Учителя за образованието“, чието първо издание е през 1947 година. Оттогава досега книгата е преиздавана няколко пъти и е била в списъка на препоръчителната литература на МОН.

Основно разбиране н слънчевата педагогика е, че в природата всичко е свързано в живота на Цялото. Малки и големи растения, животни, всички елементи на органичната и неорганичната Природа, свързани с видими и невидими нишки, изграждат скелета и тялото на един грандиозно голям организъм.

Затова, една от целите на слънчевата педагогика е да работи за възстановяването на тези първични връзки на човека със силите на живата и разумна природа.

Системата на слънчевата педагогика има своите „органи“, които са свързани помежду си в едно цяло. Те се следните:

Принципи – Любов, Мъдрост и Истина;

Методи – на светлината, на топлината и на силата.

Първата категория – принципите, отразява философията и мирогледът на слънчевата педагогика, а методите подпомагат изграждането му и са практическата част на работата на всеки учител и възпитател, на всеки педагог и родител.

Целта на слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята.

В слънчевата педагогика са комбинирани дихателни, гимнастически и музикални упражнения, вкл. и Паневритмия, които са с изключитено практическа насоченост. С техните изпълнения се подобрява психическото и физическото здраве на децата, учителите и родителите, развиват се добродетели, които представляват целта на всяко добронамерено възпитание. Добродетелите са центрове, около които започват да функционират всички положителни природни сили. Учителите и родителите получават знания за работа с четирите фактора на здравето – светлината, въздуха, водата и храната т.н.

За да се овладеят практическите методи на слънчевата педагогика, се провеждат обучителни семинари, които са с различна продължителност. Семинарите обикновено се предхождат от първоначално запознаване и представяне на целите и принципите на възпитателната система. Споделя се практически опит и в интерактивни беседи се разискват различни казуси от практиката на родители и учители.

Естествен център и фокус на прилагане на методите и принципите на слънчевата педагогика е детска школа „Бялото кокиче“ в София, която е открита през 2011 година. В нея се работи с деца от 3 до 6 години, в чийто дневен режим са включени описаните упражнения, разходки на планината, много музика, изучаване на инструмент и др.

През настоящата 2015 г., със заповед на министъра на МОН е открито и училището на слънчевата педагогика – частно основно училище „Изгрев“, в район Панчарево – София. В него се предлагат още:

 • Иновативна образователна и възпитателна методика – Слънчева педагогика;
 • Обучение по музика – инструмент и пеене;
 • Индивидуален подход в обучението съобразно личностните потребности;
 • Чистота и ред навсякъде в училището;
 • Отличителен знак за училищна идентичност, ясни правила за училищната организация;
 • Вдъхновяващ колектив учители;
 • Отворена система и непрекъснат процес на обратна връзка с родителите;
 • Предимство от асоцииране с училища в чужбина и обмен на опит;
 • Комплексна здравна програма от дихателни, физически и музикални упражнения;
 • Сезонни лагери сред природата;
 • Индивидуални периодични прегледи и консултации от кинезитерапевт, логопед и диетолог;
 • Ергономична и динамична учебна среда;
 • Оптимални условия за учене и работа чрез минимизиране на негативното въздействие на електромагнитни излъчвания и шум.

Мисията на училището е да създаде нови възможности за обучение и възпитание, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата; Практическо приложение на „Слънчева педагогика“ – педагогическа система, основана на идеите и методите на Учителя Петър Дънов за възпитание и самовъзпитание в здравословен и природосъобразен начин на живот; Популяризиране на педагогическия опит от прилагане на методите на „Слънчева педагогика“.

Сайт за училището на слънчевата педагогика и на детската школа:

http://izgrevou.com/

http://www.bialotokokiche.com/

Списък с препоръчителна литература:

 • Учителя за образованието – Боян Боев
 • Марта – Невена Неделчева – роман
 • Учителя говори – сборник
 • В Царството на живата Природа – статии
 • Слънчева педагогика – сборник
 • Завета на цветните лъчи на светлината

Лектори

Слав Славов

Галерия