ФРУД

Материали – Озарена педагогика

Материалите са предоставени от Любов Миронова.

  • кратко представяне на Озарената педагогика.

 

Озарената педагогика е създадена във връзка с децата, който се раждат последните години и техните специфични нужди. Тя е подходяща за всички видове съвременни деца и родители. Целта ѝ е да е един мост между сегашната стандартизирана образователна система и педагогики, специализирани за родители с духовни търсения. В Озарената педагогика фокусът е на нивата опит и мъдрост.

 

Мъдрост

Озарената педадогика е разписана като проект за създаване на Озарено училище – Проект Светлина.

 

 

  • линкове към центрове, детски градини и училища, където се прилага Озарената педагогика

    Озарената педагогика прохожда и постепенно се появява със своите елементи в училища и детски градини в страната.През последните седем години са проведени обучения на учители, образователни директори и родители в София, Пловдив, Варна, Стамболийски, Гоце Делчев, Сандански, Велико Търново, Кюстендил, Търговище, Шумен, Габрово, Русе и др.

  • къде родители и учители могат да отидат на курс по Озарена педагогика

 www.frud.bg

 

ФРУД е създадена, за да реализира Проект Светлина – построяване на Озарено училище и мултиплициране на модела по света.

Лектори

Любов Миронова

Галерия