ФРУД

Материали – Демократично образование

Материалите са предоставени от Деница Илчева:

  • кратко представянена Демократичното образование.

www.odo.bg

http://www.napraviuchilishte.org/wp-content/uploads/2015/03/15.03.09-MODEL.pdf

http://www.eudec.org/

https://www.youtube.com/watch?v=BlECircdLGs

 

  • линкове към книги, които е ценно родителите и учителите да прочетат във връзка Демократичното образование

Джон Холт – “Как децата учат”

Яков Хехт – “Демократичното образование”

Александър Нийл, „Съмърхил – възпитание чрез свобода“

Murray Rothbard, Education Free and Compulsory /en/

Carl Roger, Freedom to learn /en/

 

  • линкове към центрове, детски градини и училища, където се прилага Демократичното образование

Общност за демократично образование има за цел от Септември 2015 да отвори врати целодневен образователен център за деца на възраст между 5 и 13 години, в който ще се провежда демократичен образователен процес.  След като бъде приет новият закон за училищно и предучилищно образование целта е този образователен център да се превърна в т.нар. иновативно училище.

  • линкове къде родители и учители могат да отидат на курс по Демократичното образование

 Предвид, че принципът за естествеността на процеса на учене е в основата на образователния модел на демократичното образование препоръчваме еднодневния семинар, организиран от Гаяне Минесян – https://www.facebook.com/events/1583814468524482/

Общност за демократично образование предвижда провеждането в началото на месец юни на еднодневен workshop, на който да бъде представен в детайли образователния модел, с всички негови аспекти. Информация за събитието ще бъде поместена на сайта на сдружението – www.odo.bg

Лектори

Деница Илчева

Галерия