ФРУД

Курсове по добродетели

Предстоящи курсове

Ако датите на текущите курсове са неудобни пишете на svetlina@frud.bg или се абонирате за нашия бюлетин и ще получите известия за нови обучения и свързани събития.

Абонирай се

Програма:

Философия и въвеждане на понятия.

Добродетели свързани с ума. /5 урока – Истина, Почтеност, Искреност, Търсене на знание и Оптимизъм/.

Добродетели свързани с тялото. /5 урока – Правилно използване на времето, Постоянство, Даване, Благодарност, Самостоятелност/

Добродетели свързани с емоциите. /5 урока – Уравновесеност, Удовлетвореност, Търпение, ПроРеципрочност, Себеприемане/

Добродетели свързани с психиката. /6 урока – Щастие, Толерантност, Щедрост, Милосърдие, Доброта, Отдаденост/

Добродетели свързани с духа/връзката с цялото. /5 урока – Лоялност, Ценене на всички култури, Загриженост за другите, Братство, Всеразбиране/

Методика за работа със съвременни деца.

Методика за преподаване на добродетели.

Умения за презентиране.

Умения за въвеждане на песен.

Умения за изработване на материали.

Препоръчителна предварителна подготовка:

Книгата – Шестте медала за стойност – Едуард де Боно – Locus

Материали по темите:

  • сетива
  • интерпретацията на информацията от ума
  • взимане на решения

Защо?

Нашият живот се определя от решенията, които взимаме. Тези решения са базирани предимно на навици и ценности. Малка част от ценностите носят добър резултат дългосрочно. Това са добродетелите. На база добродетели взимате решения, които помагат дългосрочно да сме добре. Изучаването на добродетели от деца гради характер, които помага да се преодоляват трудностите по пътя на живота. 

Видео за смисъла от това начинание – Как се програмира човешкото съзнание – навици, ценности, добродетели. 

Лектори

Любов Миронова
Камелия Данкова
Цветелин Андреев