ФРУД

Форум Хармония с децата 2015 – Творци на хуманна педагогика

Форум

Какво? Как?

На 18 и 19 април 2015 г. в гр. София се проведе Форум Хармония с децата – Творци на хуманна педагогика. Над 20 лектори представиха възможностите за образование на деца.

Аудиторията, към която бе насочен форумът, са родители и учители, търсещи решение за образованието на децата си, търсещи алтернатива на настоящата образователна система или нейното подобряване.

Бяха представени в съпоставителен план Валдорфска педагогика, Монтесори педагогика, Озарена педагогика, Слънчева педагогика, Синергетическа педагогика, Демократично образование, Сугестопедия, както и теми, посветени на някои от ярките представители на хуманната педагогика.

С този форум Любов Миронова, ФРУД – Фондация Родители Учители Деца, реализира дългогодишната си мечта да представи в сравнителна перспектива, на разбираем за родители и учители език възможностите за човеколюбиво образование.

Колкото повече родители и учители видят множеството съществуващи начини за полезно и приятно обучение, толкова по-лесно ще дойде позитивната промяна в образованието. Това е първият от поредицата форуми, организирани от ФРУД с обединяваща ги тема „Хармония с децата“.

Всяка педагогика се представя с четири презентации до 15 минути с теми:

Среда (Къде? Средства от средата, които подкрепят учебния процес – обзавеждане, материали, инструменти, кабинети, опитни полета…)

Дете. Философия. (За кого? Ролята на детето. Философията на педагогиката относно детето.)

Програма. Резултати. (Как? Предмети. Разпределение във времето. Резултати при децата.)

Учители. Родители (Кои? Как се избират учители? Как се развиват? Как се оценяват? Какво е участието на родителите?) (Това се прави, за да е сравнимо и разбираемо за родителите.

Родителите не са специалисти и е необходимо човеколюбив начин на представяне на толкова дълбоки теми.)

Формат: За всяка тема презентация в Power Point  или сходна програма.

Критерии при изработване на презентации: Красиво; Истинно според създателя на педагогиката; Разбираемо за родители.

Намерението: Популяризиране на хуманни педагогически системи сред родители и учители.

Видео

По идеи По лектори По теми

Валдорфска педагогика

Демократично образование

Монтесори педагогика

Озарена педагогика

Синергетическа педагогика

Слънчева педагогика

Сугестопедия

Ярки представители на хуманната педагогика: Френе. Амонашвили. Сухомлински.

Плакроуз

Изследователски подход в образованието

Педагогически принципи, взаимствани от музиката

Родителски кооператив – създаване и организация

Среда (Къде?) Дете.

Философия. (За кого?)

Програма. Резултати. (Как?)

Учители. Родители (Кои?)

Интервюта с лекторите

За Форум Хармония с децата – Творци на хуманна педагогика

Валдорфска педагогика

Монтесори педагогика

Демократично образование

Озарена педагогика

 • Любов Миронова

Синергетическа педагогика

Слънчева педагогика

Сугестопедия

Ярки представители на хуманната педагогика: Френе. Амонашвили. Сухомлински. Плакроуз

 

Ресурси

Медии

 • 12.05.2015Стандарт – Любов Миронова
 • 07.05.2015БНР – Любов Миронова
 • 29.04.2015TV7 – Любов Миронова и Деница Илчева
 • 21.04.2015 – Дарик радио – Любов Миронова, Диана Манова, Слав Славов и Нина Александрова.
 • 19.04.2015Вестник Сега
 • 18.04.2015БНР

Екип

 • Любов Миронова
 • Мария Донкова
 • Емил Магрисо
 • Мадлен Примо
 • Захари Димитров
 • Александър Радев
 • Ваня Петкова
 • Гергана Енчева
 • Иванина Илиева
 • Владимир Мачоков
 • Валерия Кирова
 • Марина Цветкова
 • Кристиян Минчев
 • Николай Акимов
 • Тодор Велев
 • Мартин Илиев
 • Милчо Миронов
 • Нели Георгиева
 • Антония Смокова
 • Борис Кюлюмов
 • Калоян Миронов
 • Йордан Марселев
 • Люба Гайдарска
 • Георги Георгиев
 • Милена Ленева

 

Презентации

 1. Монтесори педагогика_Александър Радонов_Програма. Резултати (Как)
 2. Монтесори педагогика_Диана Манова_Дете. Философия (За кого)
 3. Монтесори педагогика_Диана Манова_Учители. Родители (Кои)
 4. Монтесори педагогика_Росица Кунева_Среда (Къде)
 5. Озарена педагогика_Любов Миронова_ Учители.Родители (Кои)
 6. Озарена педагогика_Любов Миронова_Дете. Философия (За кого)
 7. Озарена педагогика_Любов Миронова_Програма. Резултати (Как)
 8. Озарена педагогика_Любов Миронова_Среда (Къде)
 9. Педагогически принципи, взаимствани от музиката_Венета Нейнска
 10. Родителски кооператив - създаване и организация_Мария Яйцарова Лили Иванова
 11. Синергетическа педагогика_Моника Богданова_Учители. Родители (Кои)
 12. Синергетическа педагогика_Яна Мерджанова_Дете. Философия (За кого)
 13. Синергетическа педагогика_Яна Мерджанова_Програма. Резултати (Как)
 14. Синергетическа педагогика_Яна Мерджанова_Среда (Къде)
 15. Слънчева педагогика_Светла Славова_Програма. Резултати (Как)
 16. Слънчева педагогика_Слав Славов_Дете. Философия (За кого)
 17. Сугестопедия_Веселина Дамаскова Кой_Учители. Родители (Кои)
 18. Сугестопедия_Веселина Дамаскова Къде_Среда (Къде)
 19. Сугестопедия_Веселина Дамаскова_Дете. Философия (За кого)
 20. Сугестопедия_Веселина Дамаскова_Програма. Резултати (Как)
 21. Ярки представители на хуманната педагогика Френе. Амонашвили. Сухомлински. Плакроуз_Емилия Василева
 22. Валдорфска педагогика_Кристина Димова_Учители. Родители (Кои)
 23. Валдорфска педагогика_Мариела Шверчина_Програма. Резултати (Как)
 24. Валдорфска педагогика_Невена Чирпанлиева Къде_Среда (Къде)
 25. Валдорфска педагогика_Юлия Пъшкина_Дете. Философия (За кого)
 26. Демократично образование_Деница Илчева_Дете. Философия (За кого)
 27. Демократично образование_Катина Цолова_ Програма. Резултати (Как)
 28. Демократично образование_Катина Цолова_Учители. Родители (Кои)
 29. Демократично образование_Теодора Урдева_Среда (Къде)
 30. Изследователски подход в образованието_Тони Чехларова_Изследвания с динамични конструкции TCH
 31. Изследователски подход в образованието_Жени Сендова_ Изследователи

Лектори

Александър РадоновВенета НейнскаВеселина ДамасковаДеница ИлчеваДиана Мановадоц.д-р Моника БогдановаЕвгения СендоваКатина ЦоловаКристина ДимоваЛили ИвановаЛюбов МироноваМариела ШверчинаМария ЯйцароваНевена Чирпанлиевапроф. Емилия Василевапроф. Яна МерджановаРосица КуневаСветла СлавоваСлав СлавовТеодора УрдеваТони ЧехлароваЮлия ПъшкинаЮлияна Янкова

Галерия