ФРУД

Добродетели – обучение за обучители

Обучаваме учители, родители, аниматори… работещи с деца от 6 до 12 години как се преподават добродетели. Повече информация и записване за предстоящите курсове има на официалната страница на инициативата.

Видео за смисъла от това начинание – Как се програмира човешкото съзнание – навици, ценности, добродетели. 

Курсът за обучители по добродетели е разработен от Любов Миронова в продължение на 8 години. Той включва:

1. Теория

 • Структуриране и изясняване на понятията „ценности“ и „добродетели“. Разлики, смисъл, йерархия. Философия. Съпоставяне с ценности, идентичност, култура. Смисъл на преподаване на добродетели. Следствия от преподаване на добродетели. Ползата, ако си учил добродетели. Начини за вземане на решения. Те са резултат от многогодишни бизнес обучения, лекции на студенти по темите за идентичност, създаване на споделена култура, ценности и символи, както и изследвания на различните религии, учения и автори какви добродетели застъпват (вкл. и Петър Дънов, Рудолф Щайнер, Линда Каравелин)
 • Място на добродетелите – изследвания на Любов Миронова и помощта на Пракаш Белвал
 • Ценности и модели на мислене според Едурд де Боно
 • В края на курса има теоретичен тест

2. Методика – добродетели

 • Методика на преподаване на добродетели. Техники и похвати, теория и практика. Базирани на учебник, написан от Dr.Vishwanath от името на Сай Баба, напр. като:
  • Използвано е създаването на яснота кои добродетели с кои елементи на човека (ум, физическо тяло, емоции, психика, връзка с цялото) са свързани, т.е. когато учиш добродетел, да знаеш за коя част от теб носи озарение (напр. честност – ум).
  • Използвана е структурата на урока – пеене, рисуване, приказка, разсъждения, концентрация.
  • Използвани са препоръки за организация на урока – родителите да са част от учебния процес и да получават учебен лист в целия урок, така че да могат да продължат темата у дома. Децата да посещават този час след учебни занимания, ако родителите им са ги записали и те желаят да присъстват.

3. Методика – деца

 • Методика за работа със съвременни деца от 6 до 12 години. Базирана на 10 години преподавателски опит на Любов Миронова с деца, студенти, учители, родители и водещи мениджъри.

4. Въвеждащи  уроци

 • Един модул уроци за въвеждане на понятията добродетели и сетива, разработени от Любов Миронова като компенсация на липсващи понятия и историческо разбиране.

5. Уроци добродетели

 • Пет модула уроци по добродетели – 25 урока. Базирани на учебник, написан от Dr.Vishwanath от името на Сай Баба. Демонстрации и лично изживяване на уроците. Част от уроците се представят от Любов Миронова, част от Камелия Данкова, за да може участниците да сравнят ментално и емоционално преподаване и да намерят себе си. Отговори на възникнали въпроси и изясняване на смисъл от провеждането им точно по този начин. Всеки, който не желае да отдели време и средства за курс, може да си потърси в онлайн книжарници учебници с уроци на Сай Баба, адаптирани за други държави с приказки, песни и половици от съответната култура.

6. Персонална обратна връзка

 • След всеки модул всеки участник заснема един от уроците, проведен пред най-малко три деца. Всички участници гледат уроците. Учат от успехите и неуспехите. Получават индивидуална обратна връзка от Любов Миронова, конкретни препоръки за подобрение за следващия модул по отношение на провеждане на урока. Допълнителна цел е създаване на доверие и приятелство между участниците, дух на взаимопомощ и дългосрочна подкрепа.

7. Примерен времеви график

Модули

Присъствено обучение

Самостоятелно обучение

Месец

1. Теория

 

4 дни – 16 часа лекции

Модул 1

2. Въвеждане на понятията добродетели и сетива – 2 урока

1 ден – 6 часа лекции и демонстрации

 

2 дни – гледане и оценяване на уроци

Модул 2

3. Методика

2 дни – 8 часа лекции и демонстрации

 

Модул 3

4. Добродетели – 5 урока

2 дни – 6+4 часа лекции и демонстрации

2 дни – гледане и оценяване на уроци

Модул 4

5. Добродетели – 5 урока

1 ден – 6 часа лекции и демонстрации

2 дни – гледане и оценяване на уроци

Модул 5

6. Добродетели – 5 урока

2 дни – 6+4 часа лекции и демонстрации

2 дни – гледане и оценяване на уроци

Модул 6

7. Добродетели – 5 урока

1 ден – 6 часа лекции и демонстрации

2 дни – гледане и оценяване на уроци

Модул 7

8. Добродетели – 5 урока

2 дни – 6+4 часа лекции и демонстрации

2 дни – гледане и оценяване на уроци

Модул 8

9. Теоретичен изпит

 

1 час

 

Модул 9

10. Обобщение – 1 урок

1 ден – 4 часа лекции, демонстрация и празнуване

 

Модул 10

 

Има възможност да продължи в следващ модул участник, който е изнесъл успешно урок. Дали е успешно проведен урокът, се преценява на базата на предварително зададени критерии. Ако уроците не са изнесени успешно, се дават препоръки и участникът има втора възможност да представи запис на урок.

След успешно преминаване на всички модули участниците получават сертификат за обучители.

Най-ценното – Провеждане на учебни часове по добродетели с деца на базата на цялостна холистична система и проверена методика. Уроците са светски, изцяло разработени за български съвременни деца. Базирани са основно на пословици, приказки и песни от български/славянски/тракийски корен и действителни исторически случки.

8. Статии, материали, събития

31.03.2018 Лекция с тема „Учебен предмет Добродетели“ на Фестивала за позитивно образование в България „Благополучие и характер през 21 век“.

Април 2017 Списание „Йога за всички“ бр. 65  

8.02.2017 Списание 8. Вътре има и една статия, която Ганета Сагова написа за изучаването на Добродетелите.

Spisanie 8 part 1  Spisanie 8 part 2

1.02.2017 По In Life TV интервю за важността на добродетелите, придружено с примери и песни на деца.

29.01.2017 По БНР в предаването „Закуска на тревата“ Любов Миронова и Камелия Данкова представиха Съботното училище по добродетели, което стартира през месец февруари за деца от 6 до 11 години.

31.12.2016 Какъв ще бъде характерът на детето ми? Любов Миронова разказва за обучението по добродетели

19.12.2016 В декемврийския брой на списание „Йога за всички“, статия за добродетелите, за дейността на ФРУД и Любов Миронова.

5.11.2016 Дарик радио – запис на предаването Уроци по честност с Любов Миронова

2.11.2016 Добродетели в ноти – В Българска национална телевизия. Пеят децата! Честност. Отдаденост. Щастие. Благодарност.

31.10.2016 България пее песни и за добродетели!

30.10.2016 неделя от 10,30 до 11.30 часа – Перото НДК /партер/ представяне на книгата „Добродетели – 35 детски песни с ноти“ и концерт на над 40 деца от различни образователни организации

29.10.2016 Излиза книга за Добродетели – списание Образование & специализация в чужбина

27.10.2016 Любов Миронова разказва за обучението по добродетели чрез приказки и песни

25.10.2016 В Радио София с Мариана Гомилева разговаряме за прeмиерата на книгата „Добродетели – 35 песни за деца с ноти“

Видео на разговора в Радио София.

28.09.2016 Започнахме с Ива Дойчинова представянето на книгата „Добродетели – 35 детски песни с ноти“

17.09.2016 Книга за Добродетелите

16.09.2016 Книгата Добродетели /35 песни с ноти/ може да бъде поръчана online и доставена от БГ Книга. или от онлайн книжарница Store.bg

31.05.2016- статия -Курсът по добродетели през погледа на Елена Маркова – Работилница за добродетели

14.05.2016 – статия – Децата и добродетелите

05.05.2016 – статия – Най-важното за едно дете е да развие характер

25.04.2016 Запис на предаването в Дарик радио – Слав Славов и Любов Миронова представят темата Добродетели

24.02.2016  По БНТ – за добродетелите и превенцията срещу агресията.

10.10.2015 – видео –  Любов Миронова Как се програмира човешкото съзнание – ценности, добродетели, навици

19.04.2015 – видео –  34 Озарена педагогика Как Любов Миронова HD

2010 – видео – Възпитанието (вкл.добродетели) – 2010 – Любов Миронова

 

 

Добродетели_Page_1

Добродетели_Page_2

Добродетели_Page_3

Списък на сертифицираните преподаватели

Сертификатът удостоверява, че участниците са преминали девет месечен интензивен курс за преподаване на добродетели. Изкарали са теоретичен курс по добродетели и са участвали в двадесет и седем демонстрационни урока от курса по добродетели. Представили са видео записи на четири успешно изнесени урока пред деца по добродетели (по един от модул 1, модул 2, модул 3 и модул 4). Представили са пред колегите си два урока по добродетели (модул 5 и модул 6). Уроците са оценени и отговорят на изискванията за провеждането им. Могат да обучават деца. Участниците са подготвени да водят учебен предмет добродетели. Имат необходимите знания, умения, методика да работят с деца, да преподават и с лекота провеждат уроци по добродетели, като създават приятна  и полезна среда, придружени с ведро настроение.

1. Камелия Данкова – ноември 2015

3. Екатерина Влахова-Пенева – ноември 2015

6. Петя Иванова– януари 2016

7. Цветелин Андреев– януари 2016

8. Сюзан Генева – януари 2016

P1050507b

9. Емилияна Илиева – май 2018

10. Марина Закова – май 2018

P1140969

Сертификатът удостоверява, че участниците са преминали през теоретичен курс по добродетели и са участвали в седем демонстрационни урока от курса по добродетели. Представили са видео записи на два успешно изнесени урока пред деца по добродетели (един от модул 1 и един от модул 2). Уроците са оценени и отговорят на изискванията за провеждането им. Могат да обучават деца. Участниците са получили препоръки за подобрение.

2. Кремена Стоянова – ноември 2015

4. Станислава Пейчева – ноември 2015

5. Диана Митева – януари 2016

Лектори

Камелия ДанковаЛюбов Миронова

Галерия